محصولات مراقبت از بینایی اپتی ویژن

اپتی ویژن

اپتی ویژن شامل لوتئین و بتاکاروتن است که آنتی اکسیدانهای ضروری اختصاصی چشمی هستند. لوتئین یک کارتنوئید و آنتی اکسیدان است که باعث افزایش سلامتی چشم با کاهش ریسک فاکتورهای تخریب ماکولا می شود. ویتامین آ برای عملکرد طبیعی شبکیه و به طور عمده برای انطباق بصری به تاریکی ضروری است.ویتامین س خطرابتلا به آب مروارید را کاهش می دهد.با توجه به این نتایج،آپتی ویژن مکمل بالینی ثابت برای بینایی خوب است

دوز پیشنهادی:

  • یک کپسول دوبار در روز

قابل دسترسی در کشورهای:

Our Products